சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

August 4, 2019 by admin
Special Medical Camp (1)
Special Medical Camp (2)
Special Medical Camp (3)
Special Medical Camp (4)
Special Medical Camp (5)
Special Medical Camp (6)
Special Medical Camp (7)
Special Medical Camp (8)
Special Medical Camp (9)
Special Medical Camp (10)
Special Medical Camp (11)
Special Medical Camp (12)
Special Medical Camp (13)
Special Medical Camp (14)
Special Medical Camp (15)

கொங்கு வேளாளர் அறக்கட்டளை கொங்கு மஹால் சென்னிமலை
சென்னிமலை அரிமா சங்கம், கே எம் சி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை,  அரசன் கண் மருத்துவமனை, ஈரோடு கேன்சர் சென்டர் இணைந்து வழங்கும் இதயம் பொது மருத்துவம் கண் சிகிச்சை கேன்சர்

சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை முகாம் கொங்கு வேளாளர் அறக்கட்டளை கொங்கு மஹால் சென்னிமலை
சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

admin

Contact Us

Erode Cancer Centre
1/393 Velavan Nagar, Perundurai Road , Thindal, Erode, Tamil Nadu
erodecancercentre@gmail.com
+91- 98428 22443
+91 - 424 – 2339704, 2339705
www.erodecancercentre.com